Myyntikohteet » Kuolinpesä myy peltoa ja metsää, Teuva, 01.11.2022 » Myydään peltoa ja metsää Teuvalla

Kohdenumero 151009

Myydään peltoa ja metsää Teuvalla

Pellot kahdella eri kiinteistöllä (Halkokääly ja Perkiö I)

Molempien kiinteistöjen pellot on salaojitettu, mutta salaojituksen ajankohdasta, uusimis- ja
huuhtelutarpeesta ei ole tietoa.

Halkokääly-kiinteistön, pinta-ala on 3,45 ha ja se on lähes koko alaltaan tukikelpoista peltoa.

Perkiö I-kiinteistön pinta-ala on 3,510 ha ja siitä noin 2,28 ha on tukikelpoista peltoa. Perkiö I
kiinteistöllä on metsää noin 1,2 ha.

Pellot on vuokrattu 31.12.2022 saakka, vuokra on 300 €/ha. Tukioikeudet säilyvät kiinteistöllä
vuokra-ajan päätyttyä.

Tarjouksia pyydetään ensisijaisesti molemmista kiinteistöistä kokonaisuutena. Halutessaan
tarjouksen voi myös tehdä pelkästään toisesta kiinteistöstä.

Tarjoukset 30.11.2022 mennessä. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset sekä
oikeuden jatkoneuvotteluihin tarjouksen tekijöiden kanssa.

Tarjoukset voi osoittaa:
Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8, III krs. 60100 SEINÄJOKI
[email protected], P. 06 429 7000

Liitteet:
Kiinteistörekisteriote karttaliitteineen
Ilmakuvat
Tiedot maataloustuista
Metsäarvio